Botschaft Peking Juni 2019

Lesung mit Wang Jiaxin in der Botschaft Peking, 14. Juni 2019

Lesung mit Wang Jiaxin in der Botschaft Peking, 14. Juni 2019

Wang Jiaxin  und Wolfgang Kubin

Wang Jiaxin und Wolfgang Kubin

Kubin beim Interview

Kubin beim Interview